Kim jesteśmy

Nasza Oferta

Faq

Kontakt

Mapa Serwisu

Homeul. Obr. Poczty Gd. 20
42-400 Zawiercie

tel: +48 (032) 67 089 82
email:
info@water.pl 

Epoka tradycyjnego szamba przemija nieodwracalnie. Nowoczesne budownictwo zaakceptowało w większości rozwiązanie typu SOTRALENTZ. Oczyszczalnie ścieków SOTRALENTZ są ekologiczne. Oczyszczają ścieki całkowicie, nie wymagają częstego opróżniania, są praktycznie bezobsługowe.

Sotralentz jest wiodącym w Europie specjalistą w zakresie produkcji i ciągłej modernizacji monolitycznych zbiorników z zagęszczonego polietylenu. Przedmiotem najwyższej troski konstruktorów z działu "Habitat-Assanissement" jest rozwój i testowanie pełnego zestawu urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych i gospodarczych - Plastepur. Systemy asenizacyjne Sotralentz oczyszczają ścieki gospodarcze (kuchnia, łazienka) oraz fekalne. Wody opadowe są zbierane i odprowadzane odrębną siecią do odbiornika. 

SOTRALENTZ proponuje dwa systemy oczyszczania :

 • Instalację zbiorczą wszystkich ścieków (pozwala ona oczyszczać równocześnie ścieki gospodarcze i fekalne),
 • Instalację rozdzielczą (pozwala ona na oddzielne oczyszczanie ścieków gospodarczych i fekalnych). 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
FIRMY SOTRALENTZ

    Jest ekologicznym i tanim systemem rozwiązania problemów ściekowych dla budownictwa jednorodzinnego. Wśród użytkowników oraz fachowców cieszą się niezmienną opinią bezkonkurencyjnych zarówno od strony technicznej jak i skuteczności działania. Oczyszczalnie SOTRALENTZ to:

 • 30 lat doświadczeń na rynku europejskim,
 • gwarancja wysokiego efektu oczyszczania,
 • minimum czynności eksploatacyjnych,
 • niewielka zajętość terenu powierzchnia potrzebna  na umiejscowienie oczyszczalni,
 • energia elektryczna potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność zainstalowania przepompowni ścieków,
 • podniesienie wartości nieruchomości.

    Dzięki zróżnicowanej gamie urządzeń, oczyszczalnie SOTRALENTZ mogą być montowane nawet w niesprzyjających warunkach wodno-gruntowych (ale po wnikliwej ocenie charakteru gruntu i poziomu wody gruntowej). Mogą obsługiwać obiekty do 40 równoważnych mieszkańców.

BUDOWA OCZYSZCZALNI SOTRALENTZ

    Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części:

 • podczyszczania beztlenowego - EPURBLOC + ewentualny separator tłuszczu,
 • doczyszczania tlenowego - drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków.

    Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika.

    EPURBLOC wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częściowy podział na komory, zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

    Montaż każdej przydomowej oczyszczalni ścieków powinien być poprzedzony:

 • rozpoznaniem warunków wodno-gruntowych na działce,
 • wykonaniem projektu technicznego oraz w wypadku odprowadzenia ścieków do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej ? operatu wodno-prawnego,
 • uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę (w przypadku gospodarstw wiejskich wystarczy tzw. zgłoszenie wykonania robót).

LOKALIZACJA URZĄDZENIA NA DZIAŁCE

    EPURBLOC powinien być ulokowany jak najbliżej wyjścia przewodu kanalizacyjnego z budynku (max 5m). Należy zachować następujące odległości minimalne.

 

Ujęcie wody

Granica działki

Drzewa i duże krzewy

Parkowanie i przejazd samochodów

EPURBLOC

15m

2m

3m*

2m*

Drenaż rozsączający lub studnia chłonna

30m

(70m)

2m

3m*

2m*

* zalecenie SOTRALENTZ

ZASADY DZIAŁANIA

    Ścieki gospodarcze (pochodzące z kuchni, łazienki) i fekalia są doprowadzane do EPURBLOC przez wlot zwalniający do minimum ich przepływ i eliminujący możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego. W końcu procesu ścieki ulegają rozkładowi (rozdzieleniu fazy ciekłej i osadzeniu fazy stałej), a następnie fermentacji beztlenowej prowadzącej do upłynnienia osadu. W ten sposób wstępnie przerobione ścieki mniej obciążone zawiesiną i BZT5 przepływają przez wskaźnik zamulenia i następnie są poddane uzupełniającej obróbce biologicznej (rozsączkowanie podziemne lub drenaż filtrujący). Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane przez otwór dekompresyjny. Wskaźnik zamulenia ma zadanie zabezpieczać układ poniżej EPURBLOC, wychwytując resztki zawiesiny.

Typ osadnika i pojemność (l) Liczba użytko-
wników (RML)
Waga (kg) Długość (m) Szer (m) Wysokość całkowita (m) Wysokość do wlotu (m) Średnica wlotu Ø (mm) Pokrywy włazów (mm)
EPURBLOC 2000 1 - 4 97 1,90 0,89 1,93 1,60 110 690 x 390 ww Ř 380
EPURBLOC 3000 5 - 6 124 2,65 0,89 1,93 1,60 110 690 x 390 ww Ř 380

EPURBLOC 4000

7 - 8 140 2,65 1,48 1,58 1,33 110 Ř 380

EPURBLOC 5000

9 - 11 180 2,67 1,79 1,90 1,61 110 Ř 380
EPURBLOC 10 000 > 11 400 5,12 1,79 1,90 1,58 160 Ř 380


POZOSTAŁE ZASADY

 • Pomiędzy drenażem rozsączający a poziomem wód gruntowych (najwyższym rocznym) musi być zachowana odległość min. 150 cm,
 • Dla zapewnienia warunków tlenowych drenaż nie może być posadowiony zbyt głęboko, a cała instalacja winna być zaopatrzona w odpowiednią wentylację niską i wysoką,
 • EPURBLOC musi być posadowiony płytko - max 40 cm ppt.,
 • Instalacja nie może być montowana na terenach okresowo zalewanych,
 • Należy zapewnić odpływ wód powierzchniowych w kierunku od urządzeń (niwelacja terenu),
Montaż oczyszczalni powinien być przeprowadzony przez (lub pod nadzorem) Autoryzowanego Partnera SOTRALENTZ.

Osadnik gnilny jest zbiornikiem, który w zależności od wielkości (pojemności) ma kształtosadnik prostopadłościenny lub cylindryczny. W jego górnej części znajdują się otwory: wlotowy i wylotowy o średnicy 100 mm, w którym zamocowano rury: wlotową i wylotową. Rura wlotowa składa się z kolanka zagiętego pod kątem 90 i prostki z deflektorem skierowanym ku ścianie zbiornika. Rura wlotowa składa się z kolanka i prostki zagiętego pod kątem 90o 
      Elementy wlotu i wylotu w górnej części posiadają otwory do dekompresji i są częściowo zanurzone w ściekach. W ścianach bocznych zbiorników prostopadłościennych znajdują się po dwa prostokątne wgłębienia,  tworzące niepełne przegrody wewnętrzne spowalniające przepływ ścieków i ułatwiające kotwienie zbiorników w gruncie. Na narożach bocznych dodatkowo zostały uformowane podłużne wgłębienia, umożliwiające wzmocnienie zbiornika opaskami metalowymi w przypadku jego montażu na powierzchni gruntu.  W zbiornikach prostopadłościennych znajdują się dwa włazy z pokrywami - prostokątny i okrągły. Osadnik cylindryczny w zależności od wielkości - pojemności wyposażony jest w dwa (zbiornik 3000 l, 4000 l, 5000 l), trzy (zbiornik 7500 l) lub cztery (zbiornik10000 l) okrągłe włazy z pokrywami. W dolnej części zbiorników znajdują się technologiczne wzmocnienia, ułatwiające posadowienie ich w gruncie.
      Wszystkie typy osadników gnilnych wyposażone są w uchwyty lub pierścienie zaczepowe ułatwiające transport. Główne wymiary osadników gnilnych podano w poniższych tabelach.

zobacz także:
aktualne promocje:Typ i
pojemność
Liczba użytkowników Waga
(kg)
Długość
A
(m)
Szerokość
B
(m)
Wysokość
całkowita
(m)
Wysokość mierzona do wlotu Hs (m) Średnica (mm) Pokrywy włazów (mm)
EPURBLOC 2000 do 4 97 1,90 0,89 1,93 1,60 100 380
EPURBLOC 3000 5-6 124 2,65 0,89 1,93 1,60 100 380
EPURBLOC 4000 5-9 140 2,65 1,48 1,58 1,33 100 380
EPRBLOC 5000 9-12 180 2,67

1,79

1,90 1,61 100 380


Typ i pojemność
Ilość użytkowników
Waga (kg)
Długość A (m)
Szerokość B (m)
Wysokość całkowita Ht (m)
Wysokość do wlotu He (m)
Wysokość do wylotu Hs (m)
Włazy (mm)
EPURBLOC 3000 cylindryczny
do 5
118
2,05
1,48
1,58
1,33
1,30
2x380
EPURBLOC 4000 cylindryczny
5-6
140
2,65
1,48
1,58
1,33
1,30
2x380
EPURBLOC 5000 cylindryczny
7-9
180
2,67
1,79
1,90
1,61
1,57
2x380


strona główna

Copyright © 2003 water.pl | all rights reserved | project by szulhan{dot}com