Baseny
Oczyszczalnie
Dom i ogród
Sauny
Uzdatnianie wody
Wanny SPA
Zbiorniki
Dom i ogród / Preparaty / Owady
Bros - Dwuskładnik na muchy
dwuskładnik na muchy

Dwuskładnik na muchy - preparat owadobójczy w postaci proszku z rozcieńczalnikiem do sporządzania zawiesiny. Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających. Aby zwiększyć skuteczność zalecamy stosować przemiennie preparaty BROS Dwuskładnik i BROS Dwuskładnik Vigor. Preparat może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, inwentarskich (chlewnie, obory, kurniki) i fabrycznych. Naniesiony preparat jest skuteczny przez 1-2 miesiące. Działa kontaktowo i pokarmowo od razu po zastosowaniu.

Sposób użycia:

Po założeniu rękawic ochronnych należy otworzyć saszetkę i zawartość jej wsypać do miseczki, a następnie wlać rozcieńczalnik z buteleczki. Całość dokładnie wymieszać, odczekać około 2 minut, do całkowitego rozpuszczenia. Płyn (zawiera: 2% metomylu) rozsmarować pędzlem w miejscach częstego gromadzenia się much np. framugi drzwi i okien, nasłonecznione powierzchnie ścian, a także belki i elementy konstrukcyjne w pomieszczeniach dla zwierząt. Można również zaimpregnować przygotowanym preparatem kawałki kartonu, papieru lub folii i rozwiesić pod sufitem lub innych miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt (w chlewniach na wysokości powyżej 1,5m, w oborach od 2m). W kurnikach należy uważać, aby ptactwo nie kontaktowało się z powierzchnią impregnowaną preparatem.

UWAGA: Przygotowaną mieszaninę obu składników należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Środki ostrożności:

Nie opryskiwać bezpośrednio żywego inwentarza, drobiu, zwierząt domowych, żywności, roślin konsumpcyjnych. Przechowywać lub stosować z dala od małych dzieci, zwierząt domowych, ptaków, ryb i pszczół. Nie stosować na powierzchniach z którymi będzie stykała się żywność, naczynia kuchenne i z którymi mają kontakt zwierzęta i ptactwo domowe.
R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S25 - unikać zanieczyszczenia oczu, S37 - stosować odpowiednie rękawice ochronne, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę, S61 - unikać zrzutów do środowiska, Xn - preparat szkodliwy, R22 - działa szkodliwie po połknięciu. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W sytuacjach gdy potrzebna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w zaleceniach - skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym w Łodzi, tel. (042) 657-99-00. Antidotum: atropina.
Naczynia użyte do sporządzania płynu, zużyte opakowania oraz resztki preparatu owadobójczego zniszczyć i wyrzucić do śmieci.

Preparat zawiera: metomyl 10% ( insektycyd z grupy związków karbaminianowych), nazwa chemiczna: N (metylokarbamoiloksy) acetoimidian metylu, trikozen - feromon wabiący muchy, benzoesan denatonium - gorzka substancja zniechęcające do przypadkowego spożycia.

Opakowanie:

Saszetka z proszkiem - 20g netto oraz butelka z rozcieńczalnikiem - 100ml.

Bros - EKO mszyca
EKO mszyca

EKO mszyca - ekologiczny preparat do higieny i oczyszczania roślin domowych lub doniczkowych. Usuwa z liści resztki martwych mszyc, kurz, stare lub zmatowiałe naloty np. po nabłyszczaczach. Zgodnie z pismem z Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin w Poznaniu EKO mszyca nie jest środkiem ochrony roślin.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Dokładnie opryskiwać rośliny, zwłaszcza dolne (spodnie) części liści, tak aby były wilgotne, ale nie mokre (krople nie powinny ściekać). Zabieg powtarzać co 7-10 dni.

UWAGA: W przypadku upalnej pogody lub silnego nasłonecznienia zabieg wykonać późnym wieczorem. Przed zastosowaniem na osłabione lub delikatne rośliny wykonać próbę na kilku liściach 2-3 dni wcześniej.

Środki ostrożności:

Przechowywać poza zasięgiem dzieci w temperaturze od 5°C do 25°C. W razie dostania się preparatu do oczu przemyć je wodą.

Opakowanie:

250ml.

Bros - Elektrofumigator owadobójczy z płynnym wkładem
elektrofumigator owadobójczy z płynnym wkładem

Elektrofumigator owadobójczy z płynnym wkładem przeznaczony jest do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami, muchami i innymi owadami latającymi. Elektrofumigator jest łatwy w użyciu. Urządzenie składa się z elektrycznego odparowywacza i pojemnika z wkładem płynnym, zawierającym 1% pralletryny.

Sposób użycia:

Wyjąć płynny wkład i umieścić w elektrofumigatorze, wkładając od dołu. Następnie, włączyć do gniazdka sieci 230V. Pary owadobójcze z wkładu zabezpieczają pomieszczenia przed komarami przez 45 nocy (przy urządzeni włączonym 8 godzin w ciągu nocy). Po upływie tego czasu, wkład należy wymienić (po wyłączeniu urządzenia z prądu). Odparowywacz po użyciu wyłączyć z kontaktu. Urządzenie działa również z wkładami w formie płytek.

Środki ostrożności:

Po wykonaniu prac związanych z obsługą elektrofumigatora, jak umieszczenie pojemnika z wkładem płynnym w odparowywaczu, ich wymiana itp. należy umyć ręce. Nie używać elektrofumigatora w pomieszczeniu w którym przebywają małe dzieci lub osoby chore, zwłaszcza z uczuleniami. Elektrofumigator może być używany przy otwartych oknach. Jeśli pomieszczenie jest zamknięte po zabiegu dokładnie przewietrzyć.
Odparowywacza nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, a także z wodą. Elektrofumigatora podczas jego działania nie dotykać przedmiotami metalowymi i mokrymi rękami. Nie stosować elektrofumigatora w pobliżu żywności, napojów, pasz dla zwierząt itp. W razie połknięcia lub wystąpienia złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Zużyty wkład oraz puste opakowania usuwać do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, R52/R53 - działa szkodliwie na organizmy wodne: może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Opakowanie:

Urządzenie + płyn 30ml.

Bros - Elektrofumigator owadobójczy z płytkami
elektrofumigator owadobójczy z płytkami

Elektrofumigator owadobójczy z płytkami przeznaczony jest do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami, muchami i innymi owadami latającymi. Elektrofumigator jest łatwy w użyciu. Urządzenie składa się z elektrycznego odparowywacza i płytek owadobójczych zawierających 22,8mg esbiotryny w płytce.

Sposób użycia:

Płytkę wyjąć z opakowania, umieścić w szczelinie. Następnie, włączyć do gniazdka sieci 230V. Pary owadobójcze z płytki od momentu podłączenia urządzenia do prądu, zabezpieczają pomieszczenie przed komarami przez około 10 godzin, później płytkę należy wymienić (po odłączeniu elektrofumigatora z gniazdka). Zużyta płytka zmienia barwę. Elektrofumigator można stosować z przerwami używając tej samej płytki. Po użyciu elektrofumigator wyjąć z gniazdka. Urządzenie działa również z wkładem w płynie.

Środki ostrożności:

Po wykonaniu prac związanych z obsługą elektrofumigatora, jak włożenie płytek do odparowywacza, ich wymiana itp. należy umyć ręce. Nie używać elektrofumigatora w pomieszczeniu w którym przebywają małe dzieci lub osoby chore, zwłaszcza z uczuleniami. Elektrofumigator może być używany przy otwartych oknach. Jeśli pomieszczenie jest zamknięte po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Odparowywacza nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, a także z wodą. Elektrofumigatora podczas jego działania nie dotykać przedmiotami metalowymi i mokrymi rękami. Nie stosować elektrofumigatora w pobliżu żywności, napojów, pasz dla zwierząt itp. W razie połknięcia lub wystąpienia złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Zużyty wkład oraz puste opakowania usuwać do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi.

Opakowanie:

Urządzenie + 10 wkładów.

Bros - Insect spray na owady latające i biegające
insect spray na owady latające i biegające

Insect spray na owady latające i biegające - przeznaczony jest do zwalczania owadów latających: much, komarów, meszek i innych oraz owadów biegających: prusaków, karaluchów i innych.

Sposób użycia:

Zwalczanie owadów latających - zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym ma być przeprowadzona dezynsekcja. Zdjąć kapturek ochronny z preparatu i nacisnąć głowicę zaworka. Zamgławianie pomieszczenia rozpocząć od najdalszej jego części, cofając się do wyjścia, kierując strumień aerozolu w powietrze. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 50m3 wynosi około 10s.

Zwalczanie owadów biegających - opryskiwać bezpośrednio miejsca gromadzenia się owadów oraz ich kryjówki (szpary, szczeliny itp.).

UWAGA: Zbyt długi czas opryskiwania grozi wybuchem, np. w przypadku zapalenia lub gaszenia światła! Nie należy przedłużać kontaktu z preparatem, gdyż drażni on oczy, skórę i błony śluzowe. Po wykonaniu dezynsekcji wyjść i pozostawić pomieszczenie zamknięte ok. 1 godzinę, a następnie starannie przewietrzyć.

Środki ostrożności:

Preparat używać zgodnie z przepisem. Z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana dezynsekcja, usunąć zwierzęta domowe, akwaria z rybkami, produkty spożywcze, naczynia i urządzenia służące do przerobu i przechowywania żywności wynieść lub starannie przykryć papierem. Podczas dezynsekcji w pomieszczeniu może przebywać tylko osoba wykonująca opryskiwanie. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. W przypadku dostania się preparatu do oka, przemyć je dużą ilością czystej, przegotowanej wody i udać się do lekarza. W przypadku zabrudzenia preparatem skóry, umyć natychmiast staranie skażone miejsce. Po wykonaniu opryskiwania umyć twarz i ręce wodą i mydłem. Chronić przed kontaktem z preparatem osoby chore i małe dzieci. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń domowych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych.
Pierwsza pomoc przy zatruciu: w przypadku wystąpienia objawów zatrucia (bóle głowy, nudności, wymioty silna potliwość, ból oczu, zwężenie źrenic) natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub opakowanie preparatu. Odtrutką jest siarczan atropiny.
Ostrzeżenie: pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet po zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy, S25 - unikać zanieczyszczenia oczu, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę, S52 - nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

Preparat zawiera: 0,67% DDVP (fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu)-insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych.

Opakowanie:

300ml.

Bros - Koncentrat na larwy muchówek
koncentrat na larwy muchówek

Koncentrat na larwy muchówek - selektywny preparat owadobójczy w postaci koncentratu zawiesinowego. Preparat przerywa prawidłowy rozwój owada ze stadium larwalnego i hamuje rozwój jaj. Preparat wykazuje skuteczność na larwy muchówek, much, komara i innych owadów, natomiast nie działa bezpośrednio na osobniki dorosłe tych owadów. Nie dopuszcza on do wylęgu jaj złożonych przez osobniki dorosłe poddane działaniu preparatu. Z tego względu preparat powinien być zastosowany jak najwcześniej, najlepiej zaraz po pojawieniu się owadów, aby nie dopuścić do ich masowego wylęgu. Najlepsze efekty przynosi opryskiwanie nawozu naturalnego (kurzyńca, obornika, gnojownicy itp.) lub ściółki. Preparat może być stosowany także profilaktycznie.

Sposób użycia:

Preparat stosować w miejscach składania jaj i rozwoju larw owadów. Metoda stosowania: oprysk lub podlewanie po rozcieńczeniu wodą. Preparat dawkować w ilości 8-10ml środka na 1m2 rozcieńczone w 1-1,5l wody.
Preparat zaczyna działać po kilku godzinach od zastosowania, zachowuje aktywność przez okres 1-2 miesięcy w zależności od podłoża. Produkt stosowany łącznie z klasycznymi insektycydami zwiększa ich skuteczność, przedłuża działanie i zapobiega powstawaniu populacji owadów opornych.

UWAGA: Ciecz roboczą zużyć w dniu sporządzenia.

Środki ostrożności:

Opróżnione opakowanie traktować jak odpady komunalne. S2 - chronić przed dziećmi.

Preparat zawiera: diflubenzuron (100g/l) regulator wzrostu i rozwoju owadów (o działaniu kontaktowym i żołądkowym).

Opakowanie:

625ml.

Bros - Kreda na karaluchy
kreda na karaluchy

Kreda na karaluchy - preparat owadobójczy w postaci kredowej pałeczki do zwalczania karaluchów i innych owadów biegających. Działa na owady kontaktowo wyłącznie w miejscu zastosowania, co umożliwia użytkowanie pomieszczenia jednocześnie ze stosowaniem preparatu.

Sposób użycia:

Wyjąć kredę z folii. Rysować linie w poprzek ścieżek owadów, najlepiej zygzakiem na podłodze wzdłuż ścian, na ścianach wzdłuż listew podłogowych, pod meblami, za lodówką, pod zlewem i w innych miejscach przebywania owadów. Nie rysować w miejscach, które są często zmywane lub wilgotnych (osłabia to działanie preparatu). Owady giną na skutek kontaktu z preparatem. Produkt zaczyna działać od razu po zastosowaniu i zachowuje aktywność przez okres do 3 miesięcy (bez zmywania). Po pracy z produktem umyć ręce wodą z mydłem.

UWAGA: W celu osiągnięcia lepszego efektu, należy linie rysować w taki sposób, aby na zabezpieczonej powierzchni pozostało więcej proszku.

Środki ostrożności:

Puste opakowanie wyrzucić do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi.

Preparat zawiera: Cypermetryna 0,65%.

Opakowanie:

2 kredy.

Bros - Larwicyd na larwy much
larwicyd na larwy much

Larwicyd na larwy much - przerywa cykl rozwoju much, ogranicza ilość larw, poczwarek i owadów dorosłych. Działanie preparatu polega na przerywaniu cyklu rozwojowego much, ograniczeniu ilości larw, poczwarek i dorosłych owadów, a tym samym nie dopuszczeniu do ich masowego rozmnażania się. Larwicyd jest środkiem w postaci proszku zwalczającym larwy much.

Sposób użycia:

Rozpuścić 50g larwicydu w 10l wody. Uzyskany roztwór wystarcza do oprysku 10m2 powierzchni w miejscach, w których rozwijają się larwy (np. miejsca składowania obornika lub gnojownicy, chlewnie, śmietniki). Preparat można dozować za pomocą rozpylacza lub konewki. Podczas zabiegu zwierzęta mogą przebywać w opryskiwanych pomieszczeniach. Po rozpyleniu preparat działa przez 2 tygodnie do 5cm w głąb podłoża. Oprysk należy rozpocząć po zauważeniu pierwszych larw much.

Środki ostrożności:

Preparat przechowywać z dala od dzieci i osób niepowołanych. Umyć ręce po pracy z preparatem. W czasie oprysku nie jeść, nie pić i nie palić papierosów. W razie dostania się preparatu do oka, przemyć je dużą ilością wody. Antidotum: siarczan atropiny. S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S37 - stosować odpowiednie rękawice ochronne, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. Po zużyciu opakowanie usunąć do śmietnika, Xn - preparat szkodliwy, R22 - działa szkodliwie po połknięciu.

Preparat zawiera: 50% trichlorfonu (insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych) nazwa chemiczna : 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu.

Opakowanie:

50g.

Bros - Lep na prusaki i inne szkodniki biegające
lep na prusaki i inne szkodniki biegające

Lep na prusaki i inne szkodniki biegające - przeznaczony jest do zwalczania prusaków oraz innych szkodników biegających. Receptura kleju sprawia, że czas aktywności lepu wynosi 4 tygodnie.

Sposób użycia:

Zdjąć z lepu papier zabezpieczający warstwę klejącą. Lep ustawić w miejscach ciemnych i ciepłych, w których najczęściej gromadzą się prusaki i karaluchy, np. w pobliżu rur c.o., kanalizacyjnych, przy narożnikach ścian i różnego rodzaju szparach i zakamarkach, w pobliżu kuchenek itp. Jeśli przez kilka dni w pułapce nie będzie żadnych insektów należy przestawić ją w inne miejsce. W razie zakurzenia lub zapełnienia owadami powierzchni klejącej należy wymienić pułapkę na nową. Czas aktywności wynosi 4 tygodnie. Odpady należy traktować jako komunalne.

Preparat zawiera: olejek MIWAL X 0,5%.

Opakowanie:

1 sztuka.

Bros - Mikrokapsułkowany płyn 007 na mrówki
mikrokapsułkowany płyn 007 na mrówki

Mikrokapsułkowany płyn 007 na mrówki - gotowy do użycia preparat do zwalczania mrówek o szybkim i długotrwałym działaniu. Do stosowania w domu, na tarasie, podjeździe. W momencie kontaktu owada z preparatem mikrokapsułki przyczepiają się do jego ciała i przenoszone są do gniazda lub na inne osobniki, które nie miały bezpośredniego kontaktu z zabezpieczoną powierzchnią. Taki sposób działania (tzw. efekt domino) umożliwia likwidację całej populacji owadów. Uwalniająca się z mikrokapsułek substancja aktywna przedostaje się do układu pokarmowego oraz przenika przez skórę (pancerzyk) i zabija szkodniki.

Sposób użycia:

Preparat wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie opryskać powierzchnię z odległości 20-30cm, zwłaszcza miejsca, gdzie gnieżdżą się i żerują owady oraz wszelkie szpary i szczeliny (np. przy rurach, listwach podłogowych).

Środki ostrożności:

Nie opryskiwać powierzchni i urządzeń przeznaczonych do przygotowania lub konsumowania żywności. Po wykonaniu oprysku umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku skażenia skóry lub oczu, przemyć je dużą ilością wody. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Opróżnione opakowanie usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne. Preparat zaczyna działać kilka godzin po zastosowaniu.

Preparat zawiera: 0,6% diazynonu (substancja z grupy związków fosforoorganicznych).

Opakowanie:

500ml.

Bros - Mrówkofon na mrówki
mrówkofon na mrówki

Mrówkofon na mrówki - preparat w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek.

Sposób użycia:

Granulat wysypywać w miejscu występowania mrówek, skąd wnoszony jest przez nie do gniazda. W pomieszczeniach wysypywać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. W jednym miejscu wysypać około 10g preparatu. Mrówki giną po około 24h od wysypania. W przypadku zawilgocenia granulek wyłożyć świeżą porcję preparatu. Preparat chronić przed wilgocią, przed użyciem wstrząsnąć.

Środki ostrożności:

W przypadku spożycia lub podejrzenia zatrucia wezwać lekarza. Preparat przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci własności użytkowych. Odtrutka: atropina. S12 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Po zużyciu opakowanie wyrzucić do śmietnika.

Preparat zawiera: 1% trichlorfonu i benzoesan denatonium (substancję o bardzo gorzkim smaku zniechęcającą do przypadkowego spożycia).

Opakowanie:

120g.

Bros - Mucho spray na owady latające i biegające
mucho spray na owady latające i biegające

Mucho spray na owady latające i biegające - przeznaczony jest do zwalczania owadów latających: much, komarów, meszek i in. oraz owadów biegających: prusaków, karaluchów i in. Preparat działa natychmiastowo.

Sposób użycia:

Zwalczanie owadów latających: Zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym ma być przeprowadzona dezynsekcja. Zdjąć kapturek ochronny z preparatu i nacisnąć głowicę zaworka. Zamgławianie pomieszczenia rozpocząć od najdalszej jego części, cofając się do wyjścia, kierując strumień aerozolu w powietrze. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 50m3 wynosi około 10s
Zwalczanie owadów biegających: Opryskiwać bezpośrednio miejsca ich gromadzenia się oraz kryjówki (szpary, szczeliny, itp.).

Środki ostrożności:

Z pomieszczenia w którym ma być wykonana dezynsekcja usunąć zwierzęta domowe, akwaria z rybkami, produkty spożywcze, naczynia i urządzenia służące do przerobu i przechowywania żywności wynieść lub starannie przykryć papierem. Podczas dezynsekcji w pomieszczeniu może przebywać tylko osoba, która wykonuje opryskiwanie. W przypadku dostania się preparatu do oka przemyć je dużą ilością czystej, przegotowanej wody i udać się do lekarza. W przypadku zabrudzenia skóry preparatem, umyć natychmiast starannie skażone miejsca. Po wykonaniu opryskiwania umyć twarz i ręce wodą i mydłem.
Pierwsza pomoc przy zatruciu: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia (bule głowy, nudności, wymioty, silna potliwość, bul oczu, zwężenie źrenic) wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub opakowanie preparatu. Odtrutką jest siarczan atropiny.
Ostrzeżenie: Pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, jakiegokolwiek żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet po zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy, S46 - w razie połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać mu opakowanie lub etykietę.

UWAGA: Zbyt długi czas opryskiwania grozi wybuchem (np. w przypadku zapalania lub gaszenia światła) i może powodować odmrożenia skóry palców przy zbyt długim przytrzymywaniu zaworka aerozolu. Nie należy przedłużać kontaktu z preparatem, gdyż drażni on oczy, skórę i błony śluzowe. Po wykonaniu dezynsekcji wyjść i pozostawić pomieszczenie zamknięte jeszcze około 1 godzinę, a następnie starannie przewietrzyć.

Preparat zawiera: 0,67% DDVP (insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych), 0,2% tetrametryny (insektycyd z grupy syntetycznych pyretroidów), 0,05% cypermetryny (insektycyd z grupy syntetycznych pyretroidów), 0,4% PBO (synergetyk).

Opakowanie:

400ml.

Bros - Pałeczki na komary
pałeczki na komary

Pałeczki na komary - pałeczki przeznaczone są do zwalczania komarów, meszek i innych owadów krwiopijnych na zewnątrz pomieszczeń np. w ogrodzie, na tarasie czy balkonie.

Sposób użycia:

Wyjąć pałeczkę z opakowania i ustawić pionowo (np. wbić w ziemię). Zapalić koniec pałeczki, zdmuchnąć ogień i zostawić żarzącą się końcówkę. Żarząca się pałeczka niszczy komary, meszki i inne uciążliwe owady przez kilka godzin. Jedna pałeczka zabezpiecza około 15m2. Większy obszar wymaga zastosowania kilku pałeczek. Nie stosować w pomieszczeniach.

Środki ostrożności:

Nie dopuścić do kontaktu dzieci z żarzącymi się pałeczkami. Pałeczki przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zużyty produkt i opakowanie wyrzucić do śmieci. S2 - chronić przed dziećmi, S23 - nie wdychać dymu.

Produkt zawiera: 0,34% pynaminy forte.

Opakowanie:

4 sztuki.

Bros - Płyn do elektrofumigatora na komary
płyn do elektrofumigatora na komary

Płyn do elektrofumigatora na komary - pojemnik z płynem do elektrofumigatora. W buteleczce znajduje się 30ml płynu zawierającego 1% pralletryny. Płyn musi być używany z elektrofumigatorem. Pojemnik pasuje do elektrofumigatorów dostępnych na rynku.

Sposób użycia:

Wyjąć buteleczkę z płynem i umieścić w elektrofumigatorze, wkładając od dołu, a następnie włączyć do gniazdka sieci 230V. Pary owadobójcze z wkładu zabezpieczają pomieszczenie przed komarami przez 45 nocy (przy urządzeniu włączonym 8 godzin w ciągu nocy). Po upływie tego czasu, wkład należy wymienić (po wyłączeniu urządzenia z prądu). Po użyciu odparowywacz wyłączyć z kontaktu.

Środki ostrożności:

Po wykonaniu prac związanych z obsługą elektrofumigatora, jak umieszczenie pojemnika z wkładem płynnym w odparowywaczu, ich wymiana itp. należy umyć ręce. Nie używać elektrofumigatora w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci lub osoby chore, zwłaszcza z uczuleniami. Elektrofumigator może być używany przy otwartych oknach. Jeśli pomieszczenie jest zamknięte, po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Odparowywacza nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, a także z wodą. Elektrofumigatora podczas jego działania nie dotykać przedmiotami metalowymi i mokrymi rękoma. Nie stosować elektrofumigatora w pobliżu żywności, napojów, pasz dla zwierząt itp. W razie połknięcia lub wystąpienia złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Zużyte wkłady oraz puste opakowania usunąć. S2 - chronić przed dziećmi, R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Opakowanie:

30ml.

Bros - Płyn do pułapki na osy
płyn do pułapki na osy

Płyn do pułapki na osy zawiera naturalne substancje zapachowe przyciągające osy oraz muchy. Nie wabi natomiast pszczół i innych pożytecznych owadów. Należy go stosować zawsze w połączeniu z pułapką na osy.

Sposób użycia:

Płyn do pułapki na osy jest preparatem gotowym do użycia, nie trzeba go rozcieńczać. Opakowanie wystarcza na cztery dawki po 50ml. Do dolnej części pojemnika wlać 50ml płynu, a następnie zamknąć pojemnik. Tak przygotowaną pułapkę należy ostrożnie zawiesić na balkonie lub w ogrodzie na drodze przelotu os w miejscu zacisznym. Zapełnioną owadami pułapkę ostrożnie opróżnić (w środku mogą znajdować się żywe osy). Pojemnik ponownie zapełnić porcja płynu.

UWAGA: Nie należy umieszczać pułapki na stole, obok słodkiej żywności, która stanie się konkurencyjna i będzie wabiła więcej os. Pułapkę zawsze należy umieszczać na drodze przelotu os tak, aby najpierw napotkały one pułapkę. Do zawieszenia pułapki wybierać miejsca zaciszne. Pułapka powinna być oddalona od gniazda os minimum 10m.

Środki ostrożności:

S2 - chronić przed dziećmi. Po opróżnieniu puste opakowanie usunąć do śmietnika.

Preparat zawiera: trikozen 0,01%.

Opakowanie:

200ml.

Bros - Płyn odstrasza komary i kleszcze
płyn odstrasza komary i kleszcze

Płyn odstrasza komary i kleszcze. Preparat chroni 10 godzin przed ukąszeniami komarów i kleszczy. Zawiera DEET - najskuteczniejszą substancję repelencyjną. Płyn zapewnia również ochronę dla Twojego psa.

Sposób użycia:

Miejsca narażone na ukąszenia pokryć cienką warstwą płynu z odległości około 15cm. W celu ochrony przed kleszczami spryskać powierzchnię skóry przy nogawkach, mankietach i kołnierzykach. Zapobiega to wnikaniu kleszczy pod ubranie. Powtórzyć w razie potrzeby. Działa od razu po zastosowaniu. Po opróżnieniu, pusty pojemnik usunąć do śmietnika.

Środki ostrożności:

R10 - produkt łatwopalny, S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy, S25 - unikać zanieczyszczenia oczu.

Preparat zawiera: Ethanol, Aqua, N, N-dietylo-m-toluamid 12%, Fragrance.

Opakowanie:

Dostępne opakowania: 50ml, 100ml.

Bros - Płyn odstrasza meszki
płyn odstrasza meszki

Płyn odstraszający meszki - produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Można stosować u dzieci powyżej 3 lat. Zapewnia 10 godzin ochrony.

Sposób użycia:

Miejsca narażone na ukąszenia pokryć cienką warstwą płynu z odległości ok. 15cm. Powtórzyć w razie potrzeby.

Środki ostrożności:

R10 - produkt łatwopalny, S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoni, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy.

Preparat zawiera: DEET 15%.

Opakowanie:

50ml.

Bros - Płytka na owady (muchy, komary, mole, prusaki, mrówki, karaluchy, pchły)
płytka na owady

Płytka na owady - zwalcza muchy, komary, mole, prusaki, mrówki, karaluchy, pchły i inne owady. Fumigacyjny środek owadobójczy w postaci płytki nasyconej dichlolfosem (DDVP) w ilości 15g na płytkę. Działa na zasadzie stopniowego uwalniania się z płytki substancji owadobójczej w postaci gazowej. Preparat zaczyna działać natychmiast i jest skuteczny przez 3-4 miesiące od rozpakowania. Preparat przeznaczony do zwalczania much, komarów, karaluchów, pcheł, pluskiew, mrówek, moli oraz niektórych szkodników magazynowych.
Preparat nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, w sklepach, w fabrykach, w hotelach, w środkach transportu, w magazynach futer, dywanów itp. oraz w pomieszczeniach inwentarskich.

Sposób użycia:

Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić tak, aby była zapewniona cyrkulacja powietrza, z dala od ścian, otwartych okien i drzwi. Intensywna wentylacja pomieszczenia zmniejsza skuteczność preparatu. Opakowanie należy otwierać bezpośrednio przed użyciem.
Jedno opakowanie wystarczy do zabezpieczenia pomieszczenia o objętości od 20m3 do 40m3 przez okres 3-4 miesięcy. Nie rozpakowane płytki przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Preparatu nie stosować w pomieszczeniach, w których przechowywane są gotowe do spożycia artykuły spożywcze bez opakowania, przebywają dzieci lub osoby chore. Nie używać w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie ponad 8 godzin na dobę przy braku wentylacji pomieszczenia oraz w pomieszczeniach mieszkalnych w trakcie ich użytkowania (sypialnie). Niewskazane jest stosowanie preparatu w oborach mlecznych i zlewniach mleka.

Środki ostrożności:

Po rozłożeniu starannie umyć ręce wodą z mydłem. Preparat przechowywać i stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną, naczyniami kuchennymi i stołowymi. Preparat jest szkodliwy dla ryb w akwariach i ptaków w klatkach. S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S23 - nie wdychać pary, S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Puste opakowania i zużyte płytki usunąć do śmieci.
Pierwsza pomoc: W przypadku złego samopoczucia, lub wystąpienia objawów zatrucia (bule głowy, nudności, wymioty, silna potliwość, ból oczu, zwężenie źrenic) wyjść na świeże powietrze i wezwać lekarza. Antidotum: atropina. Skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym w Łodzi (0-42) 657-99-00.

Opakowanie:

1 sztuka.

Bros - Proszek do opylania na owady biegające
proszek do opylania na owady biegające

Proszek do opylania na owady biegające - gotowy do użycia, bezwonny preparat owadobójczy w formie proszku do opylania. Zwalcza owady biegające: mrówki, karaluchy, prusaki, rybiki, pchły, pluskwy, itp.

Sposób użycia:

Preparatem opylać powierzchnię za szafkami, lodówkami, wokół urządzeń sanitarnych, szczeliny w podłodze, narożniki pomieszczeń, listwy przypodłogowe itp. (miejsca gdzie przebywają i żerują owady). Preparat działa już od momentu zastosowania przez okres 2-3 miesięcy. Preparat pozostawiony w miejscach trudno dostępnych zabezpiecza pomieszczenie przed inwazją owadów przez okres kilku miesięcy.
Dawkowanie: stosować około 1-10g preparatu na 1m2 powierzchni.

Środki ostrożności:

Po kontakcie z preparatem umyć ręce wodą z mydłem. W przypadku połknięcia dużych ilości zwrócić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Antidotum: atropina. S2 - chronić przed dziećmi, S22 - nie wdychać pyłu. Puste opakowanie wyrzucić do śmietnika.

Preparat zawiera: 1,8% - chloropiryfosu (substancja czynna z grupy fosforoorganicznych).

Opakowanie:

100g.

Bros - Proszek na mrówki
proszek na mrówki

Proszek na mrówki - skuteczny środek przeznaczony do zwalczania mrówek wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, zwłaszcza na tarasach, w altanach, na ścieżkach itp.

Sposób użycia:

proszek do posypania: zanoszony przez mrówki do gniazda, likwiduje ich lokalne skupisko
proszek rozpuszczony w wodzie: do podlewania, działa kontaktowo, błyskawicznie likwidując owady w miejscu zastosowania preparatu

Dawkowanie:

w pomieszczeniach: rozsypać cienką warstwę na ścieżkach wędrówek owadów
na zewnątrz:
- posypywanie: rozsypać w ilości ok. 10g na 1m2 posypując powierzchnię wokół koloni mrówek i na ich ścieżkach
- podlewanie: 100g preparatu rozpuścić w 5l wody, dokładnie rozmieszać i od razu użyć

Środek stosować rano i wieczorem.

Środki ostrożności:

R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S25 - unikać zanieczyszczenia oczu, S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne, S46 - w razie połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Odpady traktować zgodnie z przepisami,a puste opakowania jak odpady komunalne.

Preparat zawiera: 2,2% chloropiryfos.

Opakowanie:

100g.

Bros - Proszek na owady
proszek na owady

Proszek na owady. Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających (muchy, komary) oraz biegających (prusaki, karaluchy, mrówki, rybiki, pluskwy) w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (sklepy, restauracje, piekarnie, magazyny, obory, chlewnie, kurniki). Preparat jest skuteczny 1-2 miesiące.

Sposób użycia:

Preparat owadobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Preparat działa kontaktowo i pokarmowo od razu po zastosowaniu. Rozpuszczony w wodzie preparat powinien być zużyty w ciągu 24 godzin. Puste opakowanie wyrzucić do śmietnika.

Zawiesina: Zawartość rozpuścić w wodzie w proporcji wagowej 1 część preparatu + 5 części wody. Dokładnie wymieszać i odczekać aż do całkowitego rozpuszczenia. Nanosić pędzlem w miejscach gromadzenia się owadów.
Oprysk: 25g proszku rozpuścić w 5l wody, dokładnie wymieszać i odczekać aż do całkowitego rozpuszczenia. Opryskanym roztworem opryskać miejsca występowania owadów. W przypadku dużej populacji stosować stężenia 25g preparatu na 2,5l wody.

Owady latające: Stosować na powierzchniach nasłonecznionych (parapety, okiennice, belki futryny) niedostępnych dla zwierząt inwentarskich. Można też rozmieszczać w budynku inwentarskim pokryte parapetem kawałki desek, tektury.
Owady biegające: Stosować w miejscach występowania owadów (szpary, szczeliny, listwy podłogowe, okolice rur kanalizacyjnych). Pomieszczenie może być użytkowane dopiero po wyschnięciu powierzchni.

Środki ostrożności:

Preparat stosować z dala od zwierząt domowych, ptaków, ryb i pszczół. W chlewniach stosować powyżej 1,5m, w oborach powyżej 2m od podłogi (aby zwierzęta nie mogły zlizywać preparatu), a w kurnikach poza zasięgiem ptactwa. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i nasłonecznienia. Nie dotykać preparatu gołymi rękoma. W przypadku zabrudzenia skóry lub skażenia oczu przemyć te miejsca obficie wodą. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć starannie ręce i twarz wodą i mydłem. Nie stosować na powierzchniach z którymi będzie stykała się żywność, naczynia na żywność, żłoby, poidła oraz z którymi mają kontakt zwierzęta i ptactwo domowe. Naczyń użytych do sporządzania płynu owadobójczego nie używać do innych celów.
Postępowanie w przypadku zatrucia: Metomyl jest inhibitorem esterazy cholinowej. W sytuacjach gdy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w zaleceniach - skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym w Łodzi (042) 657-99-00. Odtrutka - siarczan atropiny. R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, R36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę, S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S20/21 - nie jeść, nie pić, nie palić podczas stosowania produktu, S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne, S46 - w razie połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.

Preparat zawiera: metomyl 10% (insektycyd z grupy związków karbaminianowych), nazwa chemiczna: S-metylo-N-(metylokarbamoilooksy)-tioacetamid, trikozen - feromon wabiący muchy, benzoesan denatorium - gorzką substancję zapobiegająca przypadkowemu spożyciu.

Opakowanie:

400g.

Bros - Pułapka z płynem na osy
pułapka z płynem na osy

Pułapka na osy służy do wyłapywania os na zewnątrz pomieszczeń. Pułapkę najlepiej powiesić w pewnej odległości od miejsca wypoczynku, tarasu, otwartego okna, tak aby owady natrafiły na nią zanim dotrą do miejsca, które chcemy chronić. Osy wabione zapachem płynu wchodzą przez otwory w dolnej części pojemnika. Konstrukcja pojemnika uniemożliwia im wydostanie się na zewnątrz.

Płyn do pułapki na osy zawiera naturalne substancje zapachowe przyciągające osy oraz muchy. Nie wabi natomiast pszczół i innych pożytecznych owadów. Należy go stosować zawsze w połączeniu z pułapką na osy. Płyn zawiera: trikozen 0,01%.

Sposób użycia:

Płyn do pułapki na osy jest preparatem gotowym do użycia, nie trzeba go rozcieńczać. Opakowanie wystarcza na cztery dawki po 50ml. Do dolnej części pojemnika wlać 50ml płynu, a następnie zamknąć pojemnik. Tak przygotowaną pułapkę należy ostrożnie zawiesić na balkonie lub w ogrodzie na drodze przelotu os w miejscu zacisznym. Zapełnioną owadami pułapkę ostrożnie opróżnić (w środku mogą się znajdować żywe osy). Pojemnik ponownie zapełnić porcja płynu. Pułapkę należy zawiesić w miejscu nasłonecznionym.

UWAGA: Nie należy umieszczać pułapki na stole, obok słodkiej żywności, która stanie się konkurencyjna i będzie wabiła więcej os. Pułapkę zawsze należy umieszczać na drodze przelotu os tak, aby najpierw napotkały one pułapkę. Do zawieszenia pułapki wybierać miejsca zaciszne. Pułapka powinna być oddalona od gniazda os minimum 10m.

Środki ostrożności:

S2 - chronić przed dziećmi. Po opróżnieniu puste opakowanie usunąć do śmietnika.

Opakowanie:

Pułapka na osy + płyn do pułapki 200ml.

Bros - Spirale na komary
spirale na komary

Spirale na komary - spirala owadobójcza przeznaczona do zwalczania komarów.

Sposób użycia:

Wyjąć spiralę z opakowania uważając, aby rdzenie sąsiednich spirali nie uległy zniszczeniu (ostrożnie dociąć rdzenie sąsiednich spirali). Odciąć języczek metalowej podpórki dołączonej do opakowania. Nałożyć spiralę na koniec metalowego języczka. Zapalić koniec spirali, zdmuchnąć ogień i zostawić żarzącą się końcówkę. Wydzielające się opary owadobójcze niszczą komary i inne drobne owady np. meszki i działają na nie odstraszająco przez kilka godzin. Wskazane jest zebranie i uprzątnięcie porażonych owadów, gdyż po kilku godzinach część owadów może odzyskać normalną aktywność.

Środki ostrożności:

Nie stosować spirali w pomieszczeniu. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z żarzącą się spiralą. Po wykonaniu jakichkolwiek czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze spiralą, umyć ręce. Spiralę przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zużyty produkt i opakowanie wyrzucić do śmieci. S2 - chronić przed dziećmi, S23 - nie wdychać dymu.

Preparat zawiera: 0,25% alletryny.

Opakowanie:

10 spirali.

Bros - Spray na mole
spray na mole

Spray na mole - aktywny preparat w aerozolu zwalczający mole w miejscach przechowywania odzieży, tkanin, kocy itp. Preparat może być stosowany na wewnętrzne strony szafy, garderoby lub bezpośrednio na tkaniny i odzież. Preparat działa od razu po zastosowaniu. Nie pozostawia plam i zapachu. Błyskawicznie niszczy całą kolonię moli.

Sposób użycia:

W celu zabezpieczenia odzieży na dłuższy czas należy we wnętrzu szafy umieścić BROS - lawendową zawieszkę na mole.

Środki ostrożności:

Nie należy przedłużać kontaktu z preparatem, gdyż drażni on oczy, skórę i błony śluzowe. Po wykonaniu dezynsekcji wyjść i pozostawić pomieszczenie zamknięte jeszcze około 1 godzinę, a następnie staranie przewietrzyć.
Preparat używać zgodnie z instrukcją. Z pomieszczenia w którym ma być wykonana dezynsekcja usunąć zwierzęta domowe, akwaria z rybkami, produkty spożywcze, naczynia, i urządzenia służące do przerobu i przechowywania żywności wynieść lub starannie przykryć papierem Podczas dezynsekcji w pomieszczeniu może przebywać tylko osoba wykonująca opryskiwanie. W czasie zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. W przypadku dostania się preparatu do oka przemyć ja dużą ilością czystej, przegotowanej wody i udać się do lekarza. W przypadku zabrudzenia preparatem skóry, umyć twarz i ręce wodą z mydłem. Chronić przed kontaktem z preparatem osoby chore i małe dzieci. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
Pierwsza pomoc przy zatruciu: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia (bóle głowy, nudności, wymioty, silna potliwość, ból oczu, zwężenie źrenic) natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub opakowanie preparatu. Odtrutką jest siarczan atropiny.
Ostrzeżenie: Pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, jakiegokolwiek żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet o zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy. S25 - unikać zanieczyszczenia oczu, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę, S52 - nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

Preparat zawiera: 0,67% DDVP (fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu)- insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych.

Opakowanie:

150ml.

Bros - Spray na mrówki
spray na mrówki

Spray na mrówki - przeznaczony jest do zwalczania mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Sposób użycia:

Opryskiwać bezpośrednio miejsca gromadzenia się mrówek oraz ich kryjówki (szpary, szczeliny, itp). Preparat działa od razu po zastosowaniu.

Środki ostrożności:

Nie należy przedłużać kontaktu z preparatem, gdyż drażni on oczy, skórę i błony śluzowe. Po wykonaniu dezynsekcji wyjść i pozostawić pomieszczenie zamknięte jeszcze ok. 1 godzinę, a następnie starannie przewietrzyć. Preparat używać zgodnie z przepisem. Z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana dezynsekcja, usunąć zwierzęta domowe, akwaria z rybkami, produkty spożywcze, naczynia i urządzenia służące do przerobu i przechowywania żywności wynieść lub starannie przykryć papierem. Podczas dezynsekcji w pomieszczeniu może przebywać tylko osoba wykonująca opryskiwanie. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. W przypadku dostania się preparatu do oka, przemyć je dużą ilością czystej, przegotowanej wody i udać się do lekarza. W przypadku zabrudzenia preparatem skóry, umyć natychmiast staranie skażone miejsce. Po wykonaniu opryskiwania umyć twarz i ręce wodą i mydłem. Chronić przed kontaktem z preparatem osoby chore i małe dzieci. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń domowych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych.
Pierwsza pomoc przy zatruciu: w przypadku wystąpienia objawów zatrucia (bóle głowy, nudności, wymioty silna potliwość, ból oczu, zwężenie źrenic) natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub opakowanie preparatu. Odtrutką jest siarczan atropiny.
Ostrzeżenie: pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, jakiegokolwiek żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet po zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy, S25 - unikać zanieczyszczenia oczu, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę, S52 - nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

Preparat zawiera: 0,67% DDVP (fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu)-insektycyd z grupy związków fosforoorganicznych.

Opakowanie:

150ml.

Bros - Spray na osy i szerszenie
spray na osy i szerszenie

Spray na osy i szerszenie - preparat przeznaczony jest do likwidacji gniazd os i szerszeni. Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia rozpylanie preparatu z odległości, ograniczając ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami. Działanie preparatu jest natychmiastowe i utrzymuje się jeszcze przez kilka dni po oprysku. Zapewnia to unieszkodliwianie wszystkich owadów pozostających w gnieździe oraz tych, które wlecą do niego kilka godzin po oprysku.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć przed użyciem. Wykonać oprysk późnym popołudniem lub wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Obficie spryskać gniazdo przez 5-7 sekund, aby nasączyć je dobrze preparatem. Preparat zwalcza osy i szerszenie jeszcze klika dni po oprysku. Działa natychmiastowo, jednak do usuwania gniazda należy przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.

UWAGA: Preparat nie odbarwia większości gatunków drewna. Gdyby kontakt preparatu z drewnem konieczny był na dużej powierzchni zaleca się wykonanie próby na mało widocznym fragmencie drewna i sprawdzenie po kilku godzinach czy miejsce nie uległo odbarwieniu.

Środki ostrożności:

Nie opryskiwać preparatem urządzeń elektrycznych gdyż może to grozić porażeniem. W czasie oprysku ustawić się plecami do wiatru, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z preparatem. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. Po wykonaniu oprysku umyć twarz i ręce wodą z mydłem. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń domowych i pasz.
Pierwsza pomoc: W przypadku podejrzenia zatrucia zasięgnąć porady lekarza. W przypadku dostania się preparatu do oka, przemyć je duża ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
Ostrzeżenie: Pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, jakiegokolwiek żarzącego się materiału i skrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet po zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika.

Preparat zawiera: cypermetryna 0,3%, S-bioaletryna 0,3%, butoksylan piperonylu 1,2%.

Opakowanie:

300ml.

Bros - Spray na owady biegające (karaluchy, mrówki, prusaki)
zdjecie

Spray na owady biegające (karaluchy, mrówki, prusaki) - preparat do zwalczania w pomieszczeniach owadów biegających takich jak karaluchy, prusaki, mrówki, rybiki i inne. Specjalna formuła zapewnia wielostronne działanie preparatu.

natychmiastowy efekt likwidacji owadów (knock down)
długotrwałe działanie utrzymuje się w miejscu zastosowania
zniszczenie owadów dorosłych i jaj

Sposób użycia:

Zdjąć kapturek ochronny z preparatu i nacisnąć głowicę zaworka. Rozpylać bezpośrednio na miejsca występowania owadów, ścieżki ich wędrówek oraz potencjalne kryjówki (szpary, szczeliny, pod i za meblami, itp.). Preparat działa od razu po zastosowaniu.

Środki ostrożności:

Nie spryskiwać preparatem urządzeń elektrycznych gdyż może to grozić porażeniem. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. Po wykonaniu opryskiwania umyć twarz i ręce wodą z mydłem. Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń domowych i pasz.
Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się preparatu do oka, przemyć je dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia (bule głowy, nudności, wymioty, silna potliwość, bul oczu, zwężenie źrenic) natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub opakowanie preparatu. Odtrutką jest siarczan atropiny.
Ostrzeżenie: Pojemnik jest pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, jakiegokolwiek żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do ogrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać, nie dziurawić, nie spalać nawet po zużyciu preparatu. Opróżniony pojemnik usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy.

Preparat zawiera: 0,05% deltametryny, 0,20% tetrametryny, 0,60% butoksylanu piperonylu (synergetyk).

Opakowanie:

300ml.

Bros - Spray odstrasza komary i kleszcze
spray odstrasza komary i kleszcze

Spray odstrasza komary i kleszcze - preparat w aerozolu chroniący przed ukąszeniami komarów i kleszczy. Zapewnia 10 godzin ochrony. Nie plami odzieży, nie jest tłusty. Działa od razu po zastosowaniu.

Sposób użycia:

Miejsca narażone na ukąszenia pokryć cienką warstwą preparatu z odległości około 15cm. Powtórzyć w razie potrzeby. W celu ochrony przed kleszczami spryskać powierzchnię skóry przy nogawkach, mankietach i kołnierzykach. Działa od razu po zastosowaniu. Wyjątkowo skuteczny dzięki substancji odstraszającej DEET. Można stosować u dzieci powyżej 3-go roku życia.

UWAGA: Tylko do użytku zewnętrznego. Produkt pod ciśnieniem, nie nagrzewać powyżej 50°C, nie dziurawić i nie palić pojemników.

Środki ostrożności:

Używać zgodnie z przeznaczeniem, unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie podrażnienia przemyć obficie wodą. Opróżniony pojemnik wyrzucić do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy.

Preparat zawiera: Propane-Butane, Ethanol, N, N-diethyl-toluamide 12% (DEET), Fragrance.

Opakowanie:

90ml.

Bros - Spray odstrasza meszki
spray odstrasza meszki

Spray odstrasza meszki - preparat w aerozolu chroniący przed ukąszeniami meszek zapewnia 10 godzin ochrony. Nie plami odzieży, nie jest tłusty. Działa od razu po zastosowaniu.

Sposób użycia:

Miejsca narażone na ukąszenia pokryć cienką warstwą preparatu z odległości około 15cm. Powtórzyć w razie potrzeby. Działa od razu po zastosowaniu. Wyjątkowo skuteczny dzięki substancji odstraszającej DEET. Można stosować u dzieci powyżej 3-go roku życia.

UWAGA: Tylko do użytku zewnętrznego. Produkt pod ciśnieniem, nie nagrzewać powyżej 50°C, nie dziurawić i nie palić pojemników.

Środki ostrożności:

Używać zgodnie z przeznaczeniem, unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie podrażnienia przemyć obficie wodą. Opróżniony pojemnik wyrzucić do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S16 - nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu, S23 - nie wdychać rozpylonej cieczy.

Preparat zawiera: Propane-Butane, Ethanol, N, N-diethyl-toluamide 15% (DEET), Fragrance.

Opakowanie:

90ml.

Bros - Trutka na karaluchy i prusaki
trutka na karaluchy i prusaki

Trutka na karaluchy i prusaki - nowoczesny i skuteczny sposób likwidacji całej kolonii owadów. Pułapka z przynętą i trutką na karaluchy i prusaki zapewnia ciągłą skuteczność przez 3 miesiące. Trutka jest bez zapachowa i samoprzylepna co zapewnia łatwe zamocowanie w niewidocznych miejscach. Zwabione przynętą owady zjadają truciznę umieszczoną w pułapce. Trucizna nie zabija ich od razu, pozwalając na opuszczenie pułapki. Owady giną w gniazdach, przenosząc truciznę na inne osobniki i jaja (efekt domina) - ginie cała zarażona kolonia owadów.

Sposób użycia:

Pojemnik z trutką rozstawić w miejscach występowania insektów lub na ich szlakach komunikacyjnych (w pobliżu rur c.o., kanalizacyjnych, przy szczelinach ścian itp.). Stosować od jednego do kilku pudełek, w zależności od liczebności insektów. Preparat działa od razu po zastosowaniu. Trutkę należy chronić przed zawilgoceniem. Pułapki należy wymieniać na nowe po 3 miesiącach lub wcześniej, jeśli zawartość została zjedzona przez owady. Przy każdorazowej wymianie pojemnika należy zetrzeć podłogę na mokro w okolicach jego ustawienia. Preparat należy stosować co najmniej przez 14 dni.

Środki ostrożności:

Wykorzystany preparat wyrzucić do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt, S46 - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę, R52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

Preparat zawiera: 0,6% chloropiryfosu insektycyd z grupy fosforoorganicznych.

Opakowanie:

2 pułapki z przynętą i trutką.

Bros - Wkłady do elektrofumigatora na komary
wkłady do elektrofumigatora na komary

Wkłady do elektrofumigatora na komary. Płytki muszą być używane z elektrofumigatorem. Płytki pasują do elktrofumigatorów dostępnych na rynku.

Sposób użycia:

Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić w szczelinie elektrofumigatora. Następnie włączyć elektrofumigator do gniazdka 230V. Zużyta płytka zmienia barwę. Po odłączeniu elektrofumigatora należy ją wymienić. Opakowanie i zużyte płytki usuwać do śmietnika. Pary owadobójcze zabezpieczają pomieszczenie przed komarami od momentu podłączenia urządzenia do prądu przez około 10h.

Środki ostrożności:

Po wykonaniu prac związanych z obsługą elektrofumigatora, jak włożenie płytek do odparowywacza, ich wymiana itp. należy umyć ręce. Nie używać elektrofumigatora w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci lub osoby chore, zwłaszcza z uczuleniami. Elektrofumigator może być używany przy otwartych oknach. Jeśli pomieszczenie jest zamknięte, po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Odparowywacza nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, a także z wodą. Elektrofumigatora podczas jego działania nie dotykać przedmiotami metalowymi i mokrymi rękoma. Nie stosować elektrofumigatora w pobliżu żywności, napojów, pasz dla zwierząt itp. S2 - chronić przed dziećmi.

Płytka zawiera: każda z płytek zwiera 22,8mg esbiotryny.

Opakowanie:

20 wkładów.

Bros - Zawieszka lawendowa na mole
zawieszka lawendowa na mole

Zawieszka lawendowa na mole - skutecznie zwalcza mole odzieżowe (osobniki dorosłe oraz larwy) i inne szkodniki odzieży. Chroni wełnę, tkaniny, futra przed molami zabezpieczając odzież przed ich niszczącym działaniem. Zawieszka nadaje ubraniom przyjemny lawendowy zapach. Produkt do stosowania w szafach, szufladach, garderobach, walizkach itp.

Sposób użycia:

Zawieszkę wyjąć z opakowania foliowego i umieścić w szafie lub szufladzie uważając, aby odzież nie miała bezpośredniego kontaktu z produktem. Zabezpiecza szafę o pojemności do 1m3 przez okres 4-6 miesięcy. Działa od razu po wyjęciu z opakowania.

Środki ostrożności:

S2 - chronić przed dziećmi, S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie stosować w szafkach znajdujących się w pokojach dzieci. Po zużyciu zawieszkę i puste opakowanie usunąć do śmieci.

Zawieszka zawiera: empentryna 50mg/sztuka, dichlorfos 300mg/sztuka.

Opakowanie:

1 sztuka.

Bros - Żel łagodzący ukąszenia owadów
żel łagodzący ukąszenia owadów

Żel łagodzący ukąszenia owadów. Preparat skutecznie łagodzi swędzenie i pieczenie występujące po ukąszeniu komarów, os, pszczół i innych owadów kłujących. Powoduje przyjemne uczucie chłodu oraz zapewnia natychmiastową ulgę. Łagodzi odczyn zapalny i podrażnienie skóry wokół miejsca ukąszenia. Nie wykazuje oznak działań ubocznych.

Sposób użycia:

Rozsmarować żel na powierzchni ciała w miejscach wystąpienia ukąszeń owadów. Powtórzyć kilka razy dziennie.

Preparat zawiera: Aqua, Ethanol, Aloe Barbadensis, Fragrance, Camphor, Carbomer.

Opakowanie:

35ml.

Bros - Żel na karaluchy i prusaki
żel na karaluchy i prusaki

Żel na karaluchy i prusaki - gotowy do użycia preparat w postaci żelu do zwalczania karaluchów, prusaków itp. Szczególnie nadaje się do zastosowania tam, gdzie nie może być wykonany oprysk i nie jest wskazane stosowanie preparatów w aerozolu (również w pobliżu urządzeń elektrycznych, przełączników, komputerów itp.). Żel na karaluchy może być stosowany w obecności ludzi, nie wymaga dodatkowego wietrzenia pomieszczenia, dlatego idealnie nadaje się do stosowania w mieszkaniach, szpitalach, żłobkach, zakładach przetwórstwa spożywczego, restauracjach itp.

Sposób użycia:

Stosować w miejscach gromadzenia się owadów, blisko kryjówek lub tras wędrówek, szczególnie w szczelinach, pod szafkami, zlewozmywakami, wannami, blatami, przy listwach przypodłogowych, a nawet w rogach sufitów. Nie należy stosować preparatu w miejscach, które są regularnie myte, może to spowodować jego usunięci. Nie powinien być również wykładany tam, gdzie były robione ostatnio opryski, gdyż może to osłabić działanie preparatu. Preparat zaczyna działać kilka godzin po zjedzeniu przez owady. Dzięki temu owady zdążą wrócić do swoich kryjówek gdzie przenoszą cząstki preparatu na osobniki, które nie miały bezpośredniego kontaktu z żelem. Zawarte w preparacie dodatki smakowe są szczególnie atrakcyjne dla owadów i sprawiają, że żel jest przez nie spożywany przez wiele miesięcy.
Zdjąć zatyczkę i wycisnąć z tuby odpowiednią ilość preparatu. W zależności od ilości owadów nanosi się od 1 do 3 kropli na 1m2 powierzchni. Kropla żelu o średnicy ok. 5mm zawiera około 0,1g preparatu. Zawartość opakowania wystarczy do zabezpieczenia powierzchni około 100m2.

Środki ostrożności:

Przechowywać w chłodnym miejscu. Po zużyciu puste opakowanie usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi, S37 - stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Preparat zawiera: imidakloprid.

Opakowanie:

15g.

Bros - Żel odstrasza komary i kleszcze
żel odstrasza komary i kleszcze

Żel odstrasza komary i kleszcze - całkowicie (100%) zabezpiecza przed ukąszeniami przez okres co najmniej 10 godzin.

Sposób użycia:

Miejsca narażone na ukąszenia pokryć cienką warstwą żelu. W celu ochrony przed kleszczami pokryć powierzchnię skóry przy nogawkach, mankietach i kołnierzykach. Zapobiega to wnikaniu kleszczy pod ubranie. Powtórzyć w razie potrzeby. Żel działa od razu po zastosowaniu.

Środki ostrożności:

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami. Można stosować u dzieci powyżej 3 lat. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 0-30°C. Po zużyciu puste opakowanie usunąć do śmietnika. S2 - chronić przed dziećmi.

Preparat zawiera: N, N-diethyl-toluamide 12% (DEET).

Opakowanie:

50ml.

EXPEL - PROSZEK PRZECIW MRÓWKOM
expel_proszek_mrowki

EXPEL PROSZEK PRZECIW MRÓWKOM - działa szybko i skutecznie. Przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na zewnątrz (na tarasach i ścieżkach). Do stosowania zarówno w postaci proszku jak i roztworu wodnego.

Proszek działa potrójnie:

substancja czynna - chloropyrifos - skutecznie eliminuje mrówki
substancje naturalne - mają działanie wspomagające, dzięki wytwarzaniu się zabójczego dla mrówek dwutlenku węgla
przynęta pokarmowa - powoduje, że mrówki z łatwością odnajdują preparat, a następnie karmią nim królową, co prowadzi do unicestwienia całego gniazda

Sposób użycia:

Nakrętkę zabezpieczającą przesunąć tak, aby duży otwór pokrył miejsce z napisem "press", a następnie wcisnąć zamknięcie. Po użyciu zasunąć otwór. Środek stosować rano i wieczorem - rozlewając roztwór lub posypując powierzchnię wokół gniazd i szlaków komunikacyjnych.

w pomieszczeniach: rozsypać cienką warstwę na ścieżkach wędrówek owadów
na zewnątrz: rozsypać grubszą warstwę w ilości około 10g na 1m2 lub stosować w płynie - użyć 100g na 5l wody, 1l na 1m2.

Przy stosowaniu w formie płynnej, proszek dokładnie rozmieszać w wodzie i natychmiast zastosować. Przed przerwą i po zakończeniu pracy z produktem umyć ręce.

Środki ostrożności:

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od środków spożywczych, napojów i karmy dla zwierząt. Nie stosować w pobliżu (5-10m) zbiorników wodnych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Używać odpowiednich rękawic ochronnych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Stosować ochronę dróg oddechowych w przypadku niewystarczającej wentylacji. Nie pozostawiać otwartych pojemników z produktem. Przechowywać tylko w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze poniżej 40°C, w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania umieszczonych na etykiecie. Stosowanie niezgodnie z zaleceniami może prowadzić do szkód na zdrowiu.

UWAGA: Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Pierwsza pomoc: Przy kontakcie ze skórą natychmiast spłukać dużą ilością wody. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie. Przemyć uszkodzone miejsca dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Unikać wdychania proszku, jeśli to nastąpi wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku skażenia oczu - wypłukać obficie dużą ilością wody (min. 15 minut). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe, zasięgnąć porady lekarza okulisty. W przypadku spożycia przemyć usta wodą. Nie wywoływać wymiotów u osób nieprzytomnych. Wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W innych nagłych przypadkach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym (szczegóły na opakowaniu).

Odtrutka: atropina, toxogonina.

Skład:

Zawiera: 2% chloropyrifosu.

Opakowanie:

Dostępne opakowania: 100g, 250g.

GLOBOL - TRUTKA NA MRÓWKI
globol_trutka_mrowki

GLOBOL TRUTKA NA MRÓWKI - przeznaczona jest do zwalczania mrówek i mrówek faraona. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz. Receptura zawiera niezwykle skuteczne środki wabiące i trujące. Mrówki pobierają substancję czynną i przenoszą ją do gniazda w celu nakarmienia królowej, co w krótkim czasie prowadzi do wytępienia całego gniazda.

Sposób użycia:

Wyjąć trutkę z pudełka. Zdjąć kapsel ochronny. Trutkę ustawić na równej powierzchni na trasie przebiegu mrówek lub w pobliżu gniazda. W celu uaktywnienia trutki wcisnąć do oporu przycisk aktywacyjny, znajdujący się w górnej części urządzenia. Przy stosowaniu na świeżym powietrzu, założyć kapsel ochronny na przycisk aktywujący, aby zapobiec przedostaniu się wilgoci i chronić przed zamoczeniem. Mrówki giną w ciągu kilku dni od pobrania trutki. Aby mrówki nie wracały pojemnik z trutką powinien być pozostawiony przez dłuższy czas.

Środki ostrożności:

Pojemników z trutką nie należy rozstawiać na powierzchniach, na których znajduje się żywność, w pobliżu nie opakowanej żywności i naczyń na żywność oraz miejscach dostępnych dla dzieci. Nie wyjmować trutki z plastikowego pudełka. Podczas rozkładania trutki nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Po kontakcie z produktem umyć ręce wodą z mydłem. Trutkę przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, z dala od żywności, w miejscu suchym i chłodnym, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Zużyte pojemniki po trutce oraz kartonik usunąć do zsypu. Przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

UWAGA: Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, powierzchniowych ani kanalizacji.

Skład:

Zawiera 0,1% fenotryny (sumitryna).

Opakowanie:

Zawiera 2 trutki.

Oczko wodne
Owady
Pozostałe
Szkodniki i gryzonie
Środki czyszczące
Zmywarki
Baseny | Oczyszczalnie | Dom i ogród | Sauny | Uzdatnianie wody | Wanny SPA | Zbiorniki
created by Koczur Bartłomiej