Baseny
Oczyszczalnie
Dom i ogród
Sauny
Uzdatnianie wody
Wanny SPA
Zbiorniki
Dom i ogród / Odczynniki chemiczne / P (alfabetycznie)
Potasu azotan
potasu azotan

Przeznaczenie / zastosowanie:

Jest to idealny środek jako nawóz do roślin. Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

Skład i informacje o składnikach:

synonimy: potasowy azotan, kwasu azotowego sól potasowa, saletra potasowa, saletra indyjska
numer CAS: 7757-79-1
ciężar cząsteczkowy: 101,11
wzór chemiczny: KNO3
numer WE: 231-818-8

Własności fizykochemiczne:

forma: ciało stałe
kolor: biały
zapach: bez zapachu
pH: 5,5 - 8,0 (r-r 50g/l H2O)
temperatura topnienia: 334°C
temperatura wrzenia: rozkład termiczny 400°C
temperatura samozapłonu: nie dotyczy
temperatura zapłonu: nie dotyczy
granice wybuchowości: nie dotyczy
dolna: -
górna: -
lepkość dynamiczna: -
lepkość kinematyczna: -
ciśnienie pary: nie dotyczy
gęstość: 2,11g/cm3 (20°C)
ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
rozpuszczalność w wodzie: 320g/l (20°C), 2470g/l (100°C)
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Powyższe informacje uważa się za niewyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem.

Opakowanie:

1kg.

pdf Pobierz kartę charakterystyki

Potasu nadmanganian
potasu nadmanganian

Przeznaczenie / zastosowanie:

Stosowany jako środek dezynfekujący i regenerujący złoża odżelaziające typu Greensand. Po wyczerpaniu swych zdolności utleniających złoże musi zostać zregenerowane za pomocą roztworu nadmanganianu potasu (KMnO4). Stosuje się dawkę 2-4g KMnO4 na każdy dm3 Greensandu.

UWAGA: Przedłużenie pracy filtra wypełnionego Greensandem bez przeprowadzenia regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża.

Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

Skład i informacje o składnikach:

synonimy: kwasu nadmanganowego sól potasowa
numer CAS: 7722-64-7
ciężar cząsteczkowy: 158,04
wzór chemiczny: KMnO4
numer WE: 231-760-3
numer indeksowy: 025-002-00-9

Własności fizykochemiczne:

forma: ciało stałe
kolor: purpurowy
zapach: bez zapachu
pH: około 7-9 (20g/l H2O, 20°C)
temperatura topnienia: rozkład termiczny >240°C
temperatura wrzenia: brak danych
temperatura samozapłonu: nie dotyczy
temperatura zapłonu: nie dotyczy
granice wybuchowości: nie dotyczy
dolna: -
górna: -
lepkość dynamiczna: -
lepkość kinematyczna: -
ciśnienie pary: <0,01 mbar (20°C)
gęstość: 2,7g/cm3 (20°C)
ciężar nasypowy: około 1300-1600kg/m3
rozpuszczalność w wodzie: 64g/l (20°C)
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Powyższe informacje uważa się za niewyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem.

Opakowanie:

1kg.

pdf Pobierz kartę charakterystyki

P (alfabetycznie)
S (alfabetycznie)
Baseny | Oczyszczalnie | Dom i ogród | Sauny | Uzdatnianie wody | Wanny SPA | Zbiorniki
created by Koczur Bartłomiej